Netwerken


Netwerken

RENATE (Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation) werd in 2009 mede door Ivonne van de Kar opgericht. Het is een netwerk van Religieuze organisaties in Europa die zich inzetten in de strijd tegen mensenhandel en uitbuiting. Het netwerk heeft in enkele jaren een vaste en waardevolle plaats verworven tussen de Europese en Internationale organisaties op dit gebied. Ivonne maakt deel uit van het bestuur en de beleidsgroep die het netwerk aanstuurt.

Talitha Kum , het internationale netwerk van Religieuze organisaties en netwerken tegen mensenhandel. Deze koepel van Religieuze organisaties valt onder de auspitien van de UISG/USG, de Unie van Internationale Hogere Oversten in Rome.

Klankbordgroep Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel , een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, diverse andere ministeries en organisaties (gouvernementele en niet gouvernementele) die zich bezighouden met de strijd tegen mensenhandel in de breedste zin.

Stichting Helse Liefde I Stichting Manna werkt met slachtoffers van loverboys en falilieleden van deze slachtoffers; ook met daders wordt gewerkt. Een integrale en pastorale aanpak werd door deze organisatie op poten gezet.