Migratie

Zusterwerk is gericht op aspecten van migratie die samenhangen met mensenhandel. Mensen migreren sinds het begin der tijden. Het is van belang dat mensen weten hoe ze veilig kunnen migreren. Daarnaast is het voor landen van destinatie belangrijk migranten op een menswaardige manier te ontvangen. En kansen te bieden.