Ivonne van de Kar

Ivonne van de Kar

Ivonne van de Kar (1963)

Studeerde aan de Fontys Hogeschool in Sittard Geschiedenis, Nederlands en Derdewereld Studies.

was werkzaam bij het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking,
was docent NT2 in het volwassenenonderwijs en in een AZC.

Daarna was ik 20 jaar werkzaam als coördinator van de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel (SRTV).
In 2015 heb ik Zusterwerk opgericht; expertisecentrum voor beleid, advies en voorlichting over Mensenhandel, Migratie en Gerechtigheid.

Daarnaast ben ik 8 jaar (2012-2020) werkzaam geweestals vaste adviseur in het Provinciaal Bestuur van de Zusters van Liefde van Tilburg.
In 2019 en 2020 heb ik gewerkt voor VNB (Verenigde Nederlandse Bedevaarten) tot Covid-19 hieraan een einde maakte.
Vanaf 2021 ben ik medewerker Beleid en Communicatie op het provincialaat van de SVD-paters in Teteringen.

Vanaf 2009 ben ik een actief lid van RENATE het Europese Netwerk van Religieuze organisaties tegen Mensenhandel en Uitbuiting.
RENATE network R eligious in E urope N etworking A gainst T rafficking and E xploitation.