Activiteiten 2021


Vanwege de oplopende coronabesmettingen zijn we helaas genoodzaakt deze bijeenkomst uit te stellen tot voorjaar 2022 .

Oecumenisch middaggebed ‘een litanie van hoop’

Viering tegen geweld tegen vrouwen

Op zaterdag 20 november vindt in de Lutherse Kerk in Breda, een oecumenisch middaggebed plaats, ‘een litanie van hoop’. Geweld tegen vrouwen kent vele kanten.
Nederland hoort steeds meer over de manier waarop vooral vrouwen, behandeld zijn door de overheid, de belastingdienst en de rechterlijke macht in wat is gaan heten de ‘toeslagenaffaire’.

Geweld tegen vrouwen is niet alleen fysiek geweld .
Geweld kan ook betekenen onmacht om je gelijk te bewijzen, geen gehoor krijgen bij de instanties die je zouden moeten helpen of beschermen.
Voor de mensen, voornamelijk vrouwen, die dit is aangedaan willen we vandaag bidden. We bidden voor rechtvaardigheid, bidden om gehoord te worden , bidden om medestanders voor hen, mensen die een open oor en oog houden.

De bijeenkomst zal in het teken staan van hedendaags verzet tegen geweld tegen vrouwen . Voorafgaand aan de viering spreekt Joke de Kock, manager Schuldhulpverlening bij de gemeente Tilburg. Zij kent en helpt verschillende vrouwen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire.

14.00 binnenkomst met koffie en thee
14.30 lezing door Joke de Kock , manager Schuldhulpverlening
15.00 korte pauze en ontmoeting
15.15 viering met muzikale begeleiding
met voorganger Franck Ploum en drie persoonlijke verhalen over dit thema
16.00 einde

Ekklesia Breda
Lutherse Kerk Breda
Veemarktstraat 11, 4811 ZB Breda.

(op loop- of bus afstand van het centraal station, in de buurt is voldoende betaalde parkeergelegenheid)
Deelname is gratis, aanmelden kan via dit mailadres: oecumenischmiddaggebed@gmail.com
Er is geen collecte, vrijwillige bijdragen bestemmen we voor het schuldhulpmaatjesproject.

Zusterwerk, Zinsverband, Mgr. Schraven Stichting, Vincent de Paul Centre Nederland, Ekklesia Breda

download hier de flyer

Activiteiten 2020

Alle geplande activiteiten werden ivm Covid-19 afgelast of opgeschort.

Wel werden diverse webbinars, online-trainingen en vergaderingen gehouden.

Activiteiten 2019

' Human Trafficking and Trauma ' Training voor leden van Renate, het Europese Netwerk van Religieuze organisaties tegen Mensenhandel en uitbuiting. Door Zusterwerk georganiseerd en uitgevoerd in Beiren (Dtl).

Oecumenisch middaggebed ‘een litanie van hoop’

Viering tegen geweld tegen vrouwen

Op zaterdag 16 november vond in de Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen, een oecumenisch middaggebed plaats, geïnspireerd door Mgr. Schraven. Deze Nederlandse bisschop werd in 1937 in China met zeven metgezellen vermoord toen hij weigerde 200 vrouwen over te dragen aan Japanse soldaten.

De bijeenkomst stond het teken van hedendaags verzet tegen geweld tegen vrouwen. Voorafgaand aan de viering sprak theologe Marian Geurtsen.
Zij publiceerde oa over seksueel geweld en heiligenverhalen in ‘ #Metoo op de heiligenkalender’ .
Zij gaf een korte lezing over geweld tegen vrouwen in samenleving en kerk.

14.00 welkom en lezing door theologe Marian Geurtsen
14.45 korte pauze en ontmoeting
15.15 viering met voorganger Peter Nissen en drie persoonlijke verhalen over dit thema
met prachtige zang van Gregoriaans Vrouwenkoor Voces Caelestes
16.00 einde

Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen
Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen
(op loop afstand van het centraal station)

Deelname is gratis, wel graag aanmelden via dit mailadres: oecumenischmiddaggebed@gmail.com
Er is geen collecte, vrijwillige bijdragen bestemmen we voor Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen

Zusterwerk ism: Mgr. Schraven Stichting, KNR, Netwerk Katholieke Vrouwen, Vincent de Paul Center, Titus Brandsma Memorial

Activiteiten in 2018


Oecumenisch middaggebed ‘een litanie van hoop’

Viering tegen geweld tegen vrouwen

Op zaterdag 17 november vindt in het Klooster van de Franciscanen te Den Bosch, een Oecumenisch middaggebed , geïnspireerd door Mgr. Schraven. Deze Nederlandse bisschop werd in 1937 in China met zeven metgezellen vermoord toen hij weigerde 200 vrouwen over te dragen aan Japanse soldaten.

De bijeenkomst zal in het teken staan van hedendaags verzet tegen geweld tegen vrouwen.
Voorafgaand aan de viering houdt theologe Martina Heinrichs, verbonden aan het Dominicaner klooster in Huissen (voorheen DAC), een lezing over geweld tegen vrouwen in samenleving en kerk.

Zaterdagmiddag 17 november 2018

13.30 binnenkomst met koffie en thee
14.00 welkom en lezing door theologe Martina Heinrichs
14.45 kort pauze en ontmoeting
15.15 viering met voorganger Franck Ploum en drie persoonlijke verhalen over dit thema
16.00 einde

Stadsklooster San Damiano van de Franciscanen ,
Van der Does de Willeboissingel 12, 5211 CB Den Bosch
(vlakbij het centraal station, parkeergelegenheid is bij het station)

Deelname is gratis , wel graag aanmelden via dit mailadres: oecumenischmiddaggebed@gmail.com

Er is geen collecte, vrijwillige bijdragen bestemmen we voor het Jeannette Noëlhuis waar vrouwen worden opgevangen

Organisaties:
Mgr. Schraven Stichting, Zusterwerk, KNR, Netwerk Katholieke Vrouwen, Bureau Mamre, Vincent de Paul Center

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juni - Zusterwerk neemt deel aan diverse Workshops van de Taskforce Mensenhandel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om het nieuwe Nederlandse Plan van Aanpak Mensenhandel te bespreken.

30 april-4 mei - München (Dtl): In samenwerking met het Renate netwerk organiseert Zusterwerk de training: "Post Trauma Issues, Care for Victims of Trafficking and Preventive Care for the Carers".

17 april - Brussel: Zusterwerk neemt deel aan het 8e Internationale Symposium over Mensenhandel.

11 maart - Keizersgrachtkerk Amsterdam: Elena een bezinning op Mensenhandel Elena een bezinning op Mensenhandel . Naar aanleiding van de kruisweg die in de kerkzaal hangt spreekt Ivonne van de Kar van stichting Zusterwerk na de viering over mensenhandel, migratie en gerechtigheid. Wat is mensenhandel eigenlijk, wat heeft dat met migratie te maken. Bestaat dat alleen hier? En welke vormen van mensenhandel zijn er eigenlijk. Wat kunnen wij daar nou aan doen……?

2 maart - Tilburg : boekpresentatie Eigen Zinnen Thijs Caspers . Twaalf auteurs die werkzaam zijn in katholieke en algemeen-christelijke organisaties. Zij laten op hun eigen manier zien hoe oude woorden uit de christelijke traditie verrassend veelzeggend voor het heden zijn. Ivonne is een van deze auteurs.

11 maart - Keizersgrachtkerk Amsterdam : Elena een bezinning op Mensenhandel . Naar aanleiding van de kruisweg die in de kerkzaal hangt spreekt Ivonne van de Kar van stichting Zusterwerk na de viering over mensenhandel, migratie en gerechtigheid. Wat is mensenhandel eigenlijk, wat heeft dat met migratie te maken. Bestaat dat alleen hier? En welke vormen van mensenhandel zijn er eigenlijk. Wat kunnen wij daar nou aan doen……?

12-16 februari -Griekenland: Ivonne nam namens Zusterwerk deel aan een kort bezoek aan Thessaloniki, hier bracht het RENATE netwerk een bezoek aan het Caritas opvangcentrum en een migrantenviering.

31 januari - Keizersgrachtkerk Amsterdam: Tijdens de maandelijkse gemeente maaltijd gaf Ivonne namens Zusterwerk een korte inleiding over mensenhandel en gerechtigheid.


Activiteiten in 2017

7 febr Vesperdienst Internationale Gebedsdag Mensenhandel H.Bakhita Zusters van Liefde Tilburg
8 febr Bakhitaviering Int. Gebedsdag mensenhandel; Film Renate netwerk met discussie Zinsverband, Luterse kerk Breda
19-25 mrt Zusterwerk organiseert Trainingsweek Migratie & Mensenhandel Soeterbeeck Ravenstein
28 mrt Boekpresentatie Erik Borgman , Zusterwerk geeft input Katholikeke Universiteit Brabant Tilburg
30 maart Lezing Int. Gebedsdag tegen mensenhandel H.Bakhita en film Renate netwerk Witte Zusters Molenweide Vught
13 april Lezing Elizabeth Leseurgroep Religieuze Vrouwengroep Arnhem
30 april Opening Witte Karavaan, 150 Witte Zusters en Witte Paters Tentoonstelling St.Agatha
3-10 mei Zusterwerk geeft workshop bij Internationale bijeenkomst Andante Albanië
15 mei Lezing Internationale Gebedsdag tegen mensenhandel (Bakhita) Witte Zusters huis Terhage Eindhoven
18 mei Symposium 25 jaar MST, Mensen in Beeld houden Missionaire organisatie Tilburg
19 mei Werkconferentie Kerk In Aktie, afscheid Geesje Werkman Protestante Kerk Nederland Utrecht
21 mei Lezing over Netwerken van Religieuzen tegen mensenhandel Witte Zusters Duitsland Trier
13 juli Bestuursvergadering Zusterwerk Bestuur Den Bosch
juni-juli Zusterwerk onderzoekt met studenten Camebridge kinderhandel situatie Nederland Renate Mapping Europa
aug-sept Werkbezoek Indonesië Opvanghuis slachtoffers Flores
18 sept Zusterwerk maakt deel uit van Kerkelijk netwerk voor Vluchtelingen DenBosch Kerkelijk Netwerk Den Bosch
27 sept Vredesweek met thema-viering over mensenhandel en 400 jaar Vincent de Paul Zusters van Liefde Tilburg

7 oktober

Symposium Unie NKV met korte bijdrage Zusterwerk

Netwerk Katholieke Vrouwen Nijmegen
15 oktober Dubbellezing Witte Pater Hugo Hinfelaar over geschiedenis van de slavernij en Zusterwerk over moderne slavernij Tentoonstelling De Witte Karavaan St.Agatha
30 oktober Zusterwerk is onderdeel van Klankbordgroep Mensenhandel Nat. Verwijsmechanisme Ministerie van Justitie en Veiligheid Den Haag
5-10 nov Renate Jaarvergadering in Malta, presentatie van Zusterwerk Europees netwerk Malta
14 nov KNR studiedag Overleg Religieuze Instituten Koepel Nederl Religieuzen Den Bosch
4 dec Expertmeeting Comensha, Coördinatiepunt Mensenhandel Nederland, Safe Return Comensha Amersfoort
27 dec Verzending eerste Nieuwsbrief Zusterwerk Netwerk Nederland
28 dec Bestuursvergadering Zusterwerk Bestuur Den Bosch


RENATE 5-jaarlijkse Assemblee in Rome

Van 6 t/m 12 november 2016 was Ivonne met Zusterwerk aanwezig bij de RENATE-conferentie in Rome. Het Europese religieuze netwerk tegen mensenhandel en exploitatie hield haar 2e Algemene Assamblee.

Ivonne sprak namens RENATE met de internationale pers tijdens een persconferentie in het Vaticaan.
In de conferentie leidde zij de dag waarop het slachtoffer centraal stond.
Theo Hendrickx (politie-rechercheur én pastor) hield een aansprekende inleiding over het werk van Stichting Manna ( Stichting Manna ) en Helse Liefse; beide organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers van loverbys, hun familie en soms ook aan daders. Met hem meegekomen was Shirley; een dappere jonge vrouw die daar ten overstaan van een kleine honderd aanwezigen haar verhaal deed als slachtoffer van een loverboy. Tijdens de workshop van Theo deed de meegereisde moeder van Shirley haar indrukwekkende relaas.

Tijdens deze conferentie ging de film over het werk van het netwerk Renate officieel in premiere: 'Geroepen om stem te geven aan de stemlozen'.

Ander hoogtepunt van de 6 daagse conferentie was de privé-audientie bij Paus Franciscus.

Op de website van Renate ( renate ) leest u een uitgebreid Engelstalig verslag en kunt u alle foto's bekijken van deze bijeenkomst in Rome.

Laudato Sí en Mensenhandel


Zusterwerk, de Nederlandse vertegenwoordiging in het Europese netwerk Renate, organiseerde van 19 t/m 25 maart een vierdaagse vormingsbijeenkomst in Ravenstein bij Nijmegen. Het thema was Mensenhandel en Migratie. Deze onderwerpen zijn sterk met elkaar verbonden. Uit recent onderzoek is gebleken dat een aanzienlijk deel van de vluchtelingen die de afgelopen jaren Europa binnen kwamen werden verhandeld. In deze week werd aan dertig leden van RENATE uitleg gegeven over de nieuwe inzichten in deze problematiek.

Mensenhandel Mensensmokkel

Een groot deel van de migranten en vluchtelingen die Europa binnen komen doen dat met de hulp van een mensensmokkelaar. Een smokkelaar biedt een migrant hulp bij de reis of oversteek naar Europa. Dit gebeurt op eigen verzoek van de migrant die daar vaak veel voor moet betalen. Er zijn ook migranten die betalen voor hulp bij migratie om daarna te ontdekken dat degene die hulp heeft geboden hen bij aankomst uitbuit, doorverkoopt of onder slavernij-achtige omstandigheden te werk stelt. Op dat moment spreken we van mensenhandel.

Alles is met alles verbonden

De week werd geopend door Gerard Moorman van de KNR die het werk van de deelnemers bekeek vanuit de leidende gedachte uit Laudato Sí: ‘alles is met alles verbonden’. De encycliek legt een stevige grondslag onder onze solidariteit met slachtoffers van onrecht.
Nederlandse deskundigen van tal van organisaties waren uitgenodigd in het prachtige conferentie-centrum van de Universiteit van Nijmegen, om de deelnemers uit te leggen hoe in Nederland gewerkt wordt aan het helpen van slachtoffers van mensenhandel.

Een opmerkelijk verhaal werd verteld door WereldWijd , een organisatie die migranten helpt terug te keren naar het land van herkomst. Mensen worden daar geholpen met het opstellen van een businessplan en het bijeen zoeken van materialen om bij thuiskomst een bedrijf te starten. Mooie en succesvolle verhalen werden gedeeld: een man die in Sierra Leone een succesvol lasbedrijf heeft opgezet, een vrouw die in Indonesië een bakkerij begon en een andere vrouw die in haar thuisland trouwjaponnen verhuurt.

Vergeving

Een andere bijzondere bijdrage werd geleverd door Theo Hendrickx van Stg. Manna, die sprak over vergeving. Zowel daders als slachtoffers van mensenhandel heeft hij als pastor en therapeut in behandeling. Hij legde uit dat beiden een verschillend traject afleggen, maar dat voor zowel dader als slachtoffer vergeving een centrale rol speelt in hun verdere leven. Als die vergeving, ook het vergeven van jezelf, niet plaats vindt komen beiden niet van hun problemen af.

Zachte krachten

De bekende theoloog Franck Ploum gaf een theologische reflectie op vrouwelijke religieuzen en hun strijd tegen mensenhandel. Tevens introduceerde hij het thema van de slotdag: het ‘recht om te beschermen’. Waarom voelen religieuzen vaak als eersten de noodzaak, zelfs tegen de regels van de overheid in, om mensen in de marges te beschermen. Ploum zegt hierover:

In het bijbels verhaal laat God elk nieuw begin starten bij onvruchtbare vrouwen (alle aartsmoeders waren onvruchtbaar)of maagdelijke geboorte. Het gaat dan niet over iets biologisch, maar om een boodschap die gestoeld is op kennis van de mensengeschiedenis: potentie, vertoon van man en macht hebben nog nooit een nieuw begin van duurzame vrede dichterbij gebracht. Voor een nieuw begin zijn zachte en kwetsbare, doch niet aflatende, krachten nodig. Daarom moet de troon plaats maken voor een stal, een paard voor een ezel, heersers voor de kwetsbaarheid van een kind.

Gesterkt door deze gedachte en verrijkt met de kennis opgedaan in deze training gingen alle deelnemers terug naar hun eigen dagelijkse werkelijkheid van opvanghuizen of voorlichtingscampagnes om slachtoffers van mensenhandel bij te staan.

Ivonne van de Kar

Geroepen om stem te geven aan de stemlozen

Film over netwerk RENATE (Religieuzen in Europa Netwerken tegen Mensenhandel en Uitbuiting)


Renate-film Renate-netwerk


Veel mensen geloven dat de slavernij in 1863 werd afgeschaft. Maar ook nu bestaat moderne slavernij in alle hoeken van de wereld. Wereldwijde handel in mensen is de op een na snelst groeiende vorm van georganiseerde misdaad in de wereld.
Er leven nu naar schatting 21 miljoen mensen als slaaf, 4,5 miljoen daarvan worden gedwongen te werken in de seksindustrie.


Religieuze Europese organisaties tegen mensenhandel en uitbuiting vormden in 2009 het Europese netwerk RENATE. Nederland wordt in dit netwerk vertegenwoordigd door Zusterwerk, de organisatie die de werkzaamheden van de Religieuzen tegen Vrouwenhandel sinds 2016 voorzet.


Het netwerk RENATE wil met deze film zichtbaar te maken wat er gebeurt in de verschillende Europese landen waar leden van RENATE wonen en werken.
We willen zien en begrijpen of er overeenkomsten zijn of verschillen en hoe effectief RENATE als netwerk kan zijn, in solidariteit met elkaar maar ook in het bijstaan van slachtoffers en in samenwerking om mensenhandel effectief te elimineren.
Op deze manier kunnen we voorlichting geven over mensenhandel en daarbij laten zien wat religieuzen en hun medewerkers in Europa doen.
In de film ziet u de werkwijze van het netwerk en wordt de situatie in enkele landen kort geschetst: Litouwen, Albanië, Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.
Zuster Eugenia Bonetti uit Italië stelt in de film de retorische vraag; "Waar zouden de stichters van onze congregaties vandaag de dag zijn, niet s avond bij de tv, maar op straat om de uitgestotenen en slachtoffers van deze onmenselijke handel bij te staan."Deze indrukwekkende film kan op verzoek vertoond worden. (duurt 45 minuten)


Activiteiten

Op vrijdag 16 september 2016 werd zusterwerk gepresenteerd aan zusters van verschillende congregaties.
12 juni 2016

Zusterwerk samen met UFER actief bij de VN in Geneve

Van Slachtoffer naar Overlever

Een verslag van de parallelle bijeenkomst georganiseerd door UFER/De Graal, Asylumaccess en Zusterwerk tijdens de zitting van de 32ste zitting van de Mensenrechtenraad in Geneve, juni 2016.

Een paar maanden nadat de SRTV waarvoor ik werkzaam was stopte met alle activiteiten nam Elly König, lid van de Nederlandse Graalbeweging en van UFER[1]),contact met mij op. We hebben een goed en gezellig gesprek gehad op het geheel vernieuwde station van Utrecht.

Het werk gaat door
Ik vertelde Elly dat ik een deel van de werkzaamheden die ik voor de SRTV uitvoerde wilde voortzetten. Ik was bezig met het opzetten van mijn eigen organisatie Zusterwerk, geheel in de stijl van deze tijd, als zzp-er[2]. Daarnaast ben ik lid van Renate, het Europese netwerk van religieuze organisaties tegen mensenhandel en uitbuiting. Verder richt ik me met Zusterwerk ook op de migratieproblematiek die je wat mij betreft niet los kunt zien van het onderwerp mensenhandel.
In de afgelopen maanden ben ik in contact gebleven met vele mensen en organisaties in Nederland en daarbuiten. Zo ben ik enkele maanden geleden spreker geweest bij de Generale Assemblee van UFER die plaatsvond in Brussel, het was mooi om van al deze mensen te horen waarmee ze bezig zijn, werkelijk inspirerend.

Samenwerking
Met UFER en de Internationale Graalbeweging heb ik al lang en vaak op een prettige manier samengewerkt. Het was dan ook een prettige verassing dat Elly me vroeg mee te werken aan een bijeenkomst die vanuit UFER en de Graalbeweging georganiseerd zou worden tijdens de VN-vergadering van de Mensenrechtenraad(UN-HRC) in Geneve.

Net als bij de jaarlijkse VN vergadering over de Status van Vrouwen in New York kan bij deze vergadering in Geneve ook een parallelle bijeenkomst worden georganiseerd door NGO’s en andere organisaties. Enkele UFER-leden zijn VN-afgevaardigde voor hun land en werkzaam in Geneve, zij zouden samen met ons de workshop voorbereiden.

Het onderwerp voor deze parallelle bijeenkomst zou mensenhandel zijn: van slachtoffer naar overlever. De ruimte in het Palais des Nations Unie in Geneve werd geboekt en Elly, Patricia en ik stelden een programma op. De voorbereidingen verliepen niet helemaal volgens plan, maar op het laatste moment bleken alle stukjes op hun plek te vallen en was alles toch gereed voor onze bijeenkomst.

Geneve
Elly en ik vlogen op zondagochtend 12 juni in alle vroegte naar Geneve. Heerlijk, we waren op tijd daar zodat we ons rustig konden installeren in het hotel en al even Geneve in konden om de sfeer te proeven. De hotelkamer, net over de Franse grens in Ferney Voltaire, deelden we ook nog met Graallid Patrícia Camisão, dat was zowel praktisch als gezellig.

VN-Mensenrechtencommissie
Nadat we de volgende ochtend geregistreerd waren, liepen we als volleerde VN-diplomaten door de gangen en zalen van dit prachtige oude VN-complex. We hebben enkele interessante bijeenkomsten bijgewoond of soms in een naastgelegen zaal toegehoord. Bij verschillende van de officiële  HRC zittingen in de ‘Grote Zaal’ was het een drukte van belang met diplomaten, ministers, VN-rapporteurs en landenvertegenwoordigers. Zo bleef er vaak voor ons als vertegenwoordigers van NGO’s geen plekje meer over in de zaal.
Ik heb in 2013, samen met UFER en de Graalbeweging, ook een bijeenkomst bij de VN in New York meegemaakt en een presentatie gehouden. Het lijkt op elkaar, maar in Geneve is alles kleinschaliger zodat ministers en VN-rapporteurs veel makkelijker benaderbaar zijn. Je hebt veel meer toegang tot de grote zalen en wandelgangen, waardoor bij mij de indruk ontstond dat je hier veel meer kunt bereiken dan in het overvolle en zeer streng beveiligde VN-hoofdkantoor in New York.

Op maandag hebben we goed ‘geflyerd’ en veel reclame gemaakt voor onze bijeenkomst over mensenhandel.  Het programma voor dinsdag zag er goed uit, er stonden enkele workshops gepland maar het was niet overladen. We hadden goed hoop op een mooie opkomst.

Palais des Nations Unies
Dinsdag was het zover. Onze parallelle bijeenkomst stond op het programma. We hadden een prachtige zaal toegewezen gekregen. Met voldoende stoelen, maar niet te groot. Een te grote zaal geeft de indruk dat er weinig belangstelling is. We waren dus blij met onze mooie ruimte; van alle gemakken voorzien én alle techniek werkte. De aanwezige vrouwen en een man waren goed geïnformeerd en met enkele gerichte vragen naar onze workshop gekomen. Onder de aanwezigen bevonden zich de voorzitter van het NGO-comité voor de Status van Vrouwen, verschillende VN-afgevaardigden, iemand namens de Zwitsrese Caritas en enkele onderzoekers van universiteiten met een speciale aandacht voor mensenrechten. Kortom vrijwel alle stoelen waren bezet.

Elly als Voorzitter van UFER opende de bijeenkomst met een overzicht van wat mensenhandel is, in welke vormen het voorkomt en wat de internationale wetgeving behelst. Patricia, het Graallid uit Portugal en Brussel zat de bijeenkomst voor fungeerde als gespreksleider.  Er stonden twee experts op ons programma: Karina Sarmiento, Graallid uit Ecuador die sprak over mensenhandel in Zuid-Amerika en ikzelf.

‘up-to-date’ verhaal Zusterwerk
Met mijn bijdrage over mensenhandel & migratie beet ik het spits af. Ik had een zeer ‘up-to-date’ verhaal over de werkzaamheden tegen mensenhandel die in Nederland zijn uitgevoerd. Deze hebben geleid tot diverse organisaties en netwerken vervolgens vertelde ik over de sterke veranderingen die gaande zijn binnen het thema mensenhandel nu we midden in een vluchtelingencrisis beland zijn.

Karina schetste daarna de situatie van slachtoffers van mensenhandel in Zuid-Amerika. Na de twee sprekers volgde een geanimeerde discussie en werden zeer gerichte vragen gesteld. Het was te merken dat de aanwezigen wisten waarover het onderwerp mensenhandel gaat. Allen kwamen met hun eigen bagage en achtergronden naar onze workshop. Dit leverde een goede uitwisseling van informatie en kennis op. Precies zoals we gehoopt hadden.

Alle slachtoffers hebben ze recht op steun en hulp
Over de conclusie van onze bijeenkomst waren we het allemaal eens. Slachtoffers van mensenhandel, of ze nu gedwongen in de prostitutie werken, gedwongen bedelen of uitgebuit worden nadat ze hier als vluchteling binnen komen, allemaal hebben ze recht op steun en hulp. Allemaal kunnen ze met de juiste gerichte steun proberen deze vreselijke periode achter zich te laten en het leven weer op te pakken. Zodra er een lichtje aan het einde van de tunnel te zien is zijn mensen vrijwel altijd zo veerkrachtig dat ze van slachtoffer weer mens worden. Op het moment dat er weer plannen voor de toekomst gemaakt kunnen worden is de stap naar ‘overlever’ gezet.

Tevreden over deze uitkomst kwamen we met alle organisatoren die avond bijeen voor een gezellige Italiaanse maaltijd in het hartje van Geneve. Voor ons allen was dit mooie afsluiting van een goede activiteit.

Ivonne van de Kar
ZusterwerkUFER= International Movement for Fraternal Union Among Races and Peoples


23 januari 2016
Bij de viering van her 800 jarig bestaan van de orde der Dominicanen is Ivonne van de Kar uitgenodigd te spreken. Op deze dag komt de Dominicaner lekenbeweging bijeen met een inhoudelijke dag waarop Ivonne namens zusterwerk in een 'stoelgesprek' over mensenhandel en gerechtigheid zal vertellen.


Binnenkort zullen Zusterwerk en Zinsverband plannen bekend maken voor hun verdere samenwerking op het gebied van mensenhandel en gerechtigheid. Een symposium, een liturgische schrijfdag, een cursus over hedendaagse slavernij dit alles staat op het programma voor 2017.
Geplande activiteiten zusterwerk

In de afgelopen jaren werd veel geïnvesteerd in het opbouwen van netwerken in Nederland, in Europa en wereldwijd. De netwerken van religieuzen en congregaties werken steeds effectiever samen.

Een groeiend aantal religieuzen en congregaties is in eigen land gestart met het werken tegen mensenhandel, runnen een opvanghuis of voeren van voorlichtings-programma’s uit. Ondersteuning, advies en begeleiding wordt aangeboden.

- Contacten met (Internationale) Congregaties van vrouwelijke en mannelijke religieuzen gericht op voorlichting en preventie.

- Expertise centrum mensenhandel en uitbuiting: beleidsadvies, vraagbaak en delen van kennis en ervaringen op het gebied van mensenhandel, gedwongen arbeid en uitbuiting.

- Contactorganisatie voor vrijwillige terugkeer van migranten.

- Stem en gezicht zijn van hen die niet voor zichzelf op kunnen komen, in dit geval mensen die uitgebuit en verhandeld worden.

- Workshops en studiedagen aan religieuzen, beroepsgroepen en geïnteresseerden.


Netwerken:

Europees Netwerk RENATE (www.renate-europe.net)

Internationaal netwerk Talitha Kum (www.talithakum.org)

Wereldwijd Caritas netwerk Coatnet (www.coatnet.org)


Samenwerking met:

Missionaire Bondgenoten: KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen), Mensen met een Missie, MST, Missiologisch Instituut, Same

VKMO: Verenigde Katholieke Maatschappelijke Organisaties

Mgr. Schraven Stichting,

Graalbeweging Nederland en Internationaal

UFER, Internationale mensenrechtenorganisatie vanuit de kerken


Comensha

NVR (Nederlandse Vrouwenraad)

Ocumenische Vrouwen Synode,

Andante en UnieNKV

Wucwo

Kerk in Actie

Vluchtelingenwerk

Cordaid en Mensen met een Missie

Raad van Kerken

Justitia et Pax