Zusterwerk

Zusterwerk is een expertisecentrum voor kennis over mensenhandel in relatie tot religie, migratie, gerechtigheid, opvang, prostitutie. Thema's die vragen om doelgerichte voorlichting en beleidsadviezen op maat. Zusterwerk voegt een religieuze invalshoek toe aan het mensenhandeldebat, geeft voorlichting, biedt steun en verwijst slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting naar de juiste professionals.

Vanaf september 2016 is Zusterwerk actief als voortzetting van een deel van het werk van de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel.


Mensenhandel

Mensenhandel heeft in de afgelopen 25 jaar vele ontwikkelingen meegemaakt. Eerst stond vrouwenhandel voor buitenlandse vrouwen die in de prostitutie werden uitgebuit. Nu spreken we van mensenhandel als vrouwen, mannen, kinderen uitgebuit worden in zeer uiteenlopende (arbeids)omstandigheden zoals in restaurants, de bouw, nagelstudio’s. Ook loverboys, gedwongen bedelen, orgaantransplantatie of het verhuren van de baarmoeder. Mensenhandel is een onderwerp dat raakt aan vele andere onderwerpen en vraagt om gedegen actuele kennis van zaken.

mensenhandel

Mensenhandel

religieuze invalshoek tegen mensenhandel

Migratie

Zusterwerk is gericht op aspecten van migratie die samenhangen met mensen-handel. Mensen migreren sinds het begin der tijden. Het is van belang dat mensen weten hoe ze veilig kunnen migreren. Daarnaast is het voor landen van destinatie belangrijk migranten op een menswaardige manier te ontvangen. En kansen te bieden

Gerechtigheid

Geïnspireerd door de uitspraken en daden van Vincentius en Paus Franciscus die op het evangelie gebaseerd zijn, komt Zusterwerk op voor de stemlozen en vaak gezichtloze uitgebuite mensen in Nederland, Europa en wereldwijd.

gerechtigheid

Gerechtigheid


Beleidsadvies

Zusterwerk levert op aanvraag gespecialiseerd advies aan organisaties, overheden, congregaties of besturen over mensenhandel en gerelateerde thema’s.Expertisecentrum

Zusterwerk is expertisecentrum voor kennis over mensenhandel in relatie tot religie, migratie, gerechtigheid, opvang, prostitutie. Thema’s die vragen om beleidsadviezen op maat.
Voorlichting

Zusterwerk geeft voorlichting over mensenhandel in Nederland, Europa en wereldwijd. Oorzaken en gevolgen, feiten en activiteiten, trends en nieuwe ontwikkelingen worden besproken en uitgelegd in bijeenkomsten voor kleine of grotere groepen.Zusterwerk zuster waar is je zusje
vrouw voor vrouwen
gericht op effecten op vrouwen

Zusterwerk is voortgekomen uit het werk van de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel. Vanuit de inspiratie van religieuzen in Nederland werd in vele jaren een enorm netwerk opgebouwd, acties ondernomen en expertise verkregen over het werken voor mensen in de marges van de samenleving.


Religie

Zusterwerk wil de religieuze invalshoek in het debat en bij steun en hulp aan slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting vertegenwoordigen.


Ivonne van de Kar

Ruim 30 jaar ervaring in werken in voorlichting, bewustwording, beleid en advies op gebied van mensenhandel, migratie en gerechtigheid.

Kalender

volgt nog